Jacob Harpaz

Jacob Harpaz
VD och ordförande
IMC Group of Companies

Ilan Geri_2019.png

Ilan Geri
Verkställande direktör
ISCAR

Warren Buffett

Warren Buffett
Styrelseordförande, VD och största aktieägare i BERKSHIRE HATHAWAY, ägare av IMC Group.

Stef Wertheimer

Stef Wertheimer
ISCAR´s grundare. Hans vision och dynamiska ledarskap har gjort ISCAR till det framgångsrika företag det är idag.


IMC Group – Världens ledande tillverkare av verktyg för skärande bearbetning

ISCAR är det största företaget av de 15 som ingår i IMC (International Metalworking Companies Group).Tillsammans tillhandahåller IMC ett heltäckande sortiment av precisions-verktyg för metallbearbetning. Dessa företag producerar ett brett utbud av hårdmetallverktyg som täcker de flesta förekommande applikationerna inom skärande bearbetning. IMC tillhandahåller även teknik- och tillverkningslösningar till stora branscher och industrier världen över. Många innovativa produkter har gjort IMC världsledande inom stora tillverkningsindustrier så som fordons-, flyg- och formindustrin.

Uppgraderingar av ISCAR-verktyg

ISCAR har introducerat en otalig mängd nya produkter genom åren, var och en med sikte på högre produktivitet, lönsamhet och prestanda. Några av de främsta funktionerna i dessa nya produkter är:
  • Nya sorter och beläggningar som möjliggör snabbare bearbetning, lägre värmegenerering, motstånd mot löseggsbildning och längre livslängd.
  • Nya geometrier för att minska skärkrafterna, sänka effektåtgången, förbättra spånkontrollen och öka antalet skäreggar per skär.
  • Multifunktionsverktyg anpassade för att klara trenden mot “komplett bearbetning” i CNC-flerfunktionsmaskiner.