ISCAR-seminarier

ISCAR genomför tekniska seminarier under hela året. Deltagarna på dessa seminarier består av kunder, presumtiva kunder och ISCAR´s egen personal. Utbildningsseminarier hålls regelbundet både på företagets lokala kontor och på huvudkontoret.
På huvudkontoret i Israel leds presentationerna av produktchefer eller F&U-ingenjörer och under många av seminarierna bjuds deltagarna även in till det närliggande ISCAR Technical Center för livedemonstrationer.Detta för att på nära håll se produkternas kapacitet och prestanda. I slutet av seminarierna finns möjlighet att diskutera enskilt med den medverkande Iscar-personalen.

Kundutbildning
Kundutbildning och teknisk hjälp är ett mycket viktigt mervärde som tillhandshålls av ISCAR. En viktig faktor i dagens industri är produktivitet. ISCAR har hittat en beprövad metod för att öka produktiviteten genom att ge sina kunder omfattande kunskap om de verktyg som används, deras kapacitet och begränsningar, och att förse dem med alternativa metoder. Utbildningen ges oftast hos kunden men kan också genomföras på Iscars kontor.

Kontakta för ytterligare information