Globalt företag, lokal närvaro

I en värld av olika kulturer och språk inser ISCAR vikten av att ha professionella och kunniga lokala leverantörer. ISCAR har dotterbolag och agenter i över 60 länder, med bemannade kontor och tekniska specialister för att möta kundernas behov på den lokala marknaden. I några av de större länderna tillför regionala kontor extra värde genom att ha ISCAR´s personal och anläggningar så nära kundernas produktionsanläggningar som möjligt. Många av filialerna har även utbildningscenter där kunder kan uppdateras och utbildas om det senaste inom skärande bearbetning och produkter. Om det inte är möjligt eller praktiskt för en grupp att besöka utbildningscentret hålls seminarier istället på kundens anläggning.

ISCAR är ett globalt företag som uppfyller industrins behov lokalt och på alla nivåer.