Kvalitetssäkring

Med start vid hårdmetallpulvret och genom hela produktionsprocessen följer ISCAR, en certifierad AS 9100-tillverkare, ett strikt kvalitetssäkringsprogram vilket har vunnit förtroende och respekt från kunder världen över. Inkommande batcher av hårdmetallpulver analyseras noggrant för att försäkra att råmaterialet inte avviker från fastställda standarder.. Under hela produktionen säkerställer optisk skanning och datoranalyser att det inte finns någon avvikelse från specifikationerna.

Kvalitetskontrollanläggningar inkluderar metallurgiskt laboratorium, råmetalltester, ett online-testförfarande och ett bearbetningscenter för test av verktygsprestanda och slutproduktionsinspektion. ISCAR driver även ett sofistikerat testcenter där dussintal verktyg skickas på ansträngningstester under krävande förhållanden.

Kunderna är fria att observera de pågående testerna, antingen genom säkerhetsglasskärmar eller genom videokameraobservationer i realtid. Resultaten spåras och tabelleras på datorer och jämförs med designprestanda-standarder. Färdiga produkter inspekteras före frakt för att försäkra leverans av kvalitetsprodukter.

ISCAR har certifierats av Standards Institutions för Kvalitet & Miljö, Arbetarhälsa & Säkerhet och Energihantering - AS9100 Rev D, ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 50001:2018.
ISO 9001 2015 -AS9100D
ISO 9001 2015
ISO 14001 2015
ISO 45001 2018
ISO 50001 2022